Info

Conclusie en besluit toekomstcommissie

Woensdag 17 januari j.l heeft de ingestelde toekomstcommissie haar presentatie gegeven aan de leden en vrijwilligers over de uitkomsten van haar onderzoek. Deze uitkomsten waren al eerder aan het bestuur gepresenteerd en op basis van de uitkomsten heeft het bestuur een conclusie getrokken en een besluit genomen en wel als volgt:

Conclusie bestuur

Gezien de uitkomsten van de gehouden enquête is de conclusie dat er thans onder de spelende leden onvoldoende draagvlak is om de overstap te maken naar het zaterdagvoetbal, ondanks het feit dat de meerderheid denkt dat het zaterdagvoetbal op termijn de toekomst is.

Besluit bestuur

Er zal geen ledenvergadering worden uitgeschreven voor een eventuele overgang naar het zaterdagvoetbal gezien de uitkomsten van het onderzoek. Over 2 jaar zal bekeken worden of de situatie veranderd is ten opzichte van de huidige situatie. We laten de discussie dus 2 jaar rusten.