Beleid

Uitvoering van beleid in bestuur en werkgroepen:
Het bestuur bestaat uit 8 bestuursleden: een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en 6 bestuursleden welke de werkgroepen aansturen. De werkgroepen zijn: ONDERHOUD, BEHEER, JEUGD, SENIOREN, EVENEMENTEN, KANTINE, en SPONSORING. De werkgroep JEUGD kent een jeugdbeleidsplan. U kunt dit hier downloaden.

Organisatie S.V. Oostburg
De dagelijkse uitvoering van alle werkzaamheden in de praktijk van alledag geschiedt door veel vrijwilligers welke bestuur en werkgroepen ondersteunen.Op de pagina INFORMATIE kunt u alle betrokkenen met naam lezen en hun bereikbaarheid (veelal via e-mail) vernemen. Het huidige beleid en de organisatie 2017-2018’ kunt u hier downloaden.

Samenvattend beleid S.V. Oostburg

  • Zorgen voor een goede organisatie van de vele vrijwilligerstaken binnen de vereniging
  • Taken duidelijk zichtbaar maken naar buiten toe zodat de communicatie verbetert
  • Bevorderen van goede sfeer in de vereniging zodat vrijwilligers met plezier hun taak blijven doen
  • Accommodatie en materiaal op peil houden.
  • Goede contacten met K.N.V.B en Gemeente Sluis onderhouden
  • Bevorderen van correcte omgang met elkaar zowel binnen de vereniging als naar officials en tegenstanders

Technisch beleid senioren algemeen
Het seniorenbeleid is erop gericht om met het eerste elftal zo goed mogelijk te presteren en waarbij teamplezier en omgang met elkaar belangrijke factoren zijn. Tevens is het uitgangspunt het representatieve eerste team een herkenbaarheid van spelers uitdraagt welke voortkomen uit de “Oostburgse” jeugd of senioren. Het tweede team dient op termijn uit te groeien naar een volwaardig representatief team op prestatiegericht niveau. Het derde team wordt gezien als een team met een recreatief karakter.

Technisch beleid jeugd algemeen
Het jeugdbeleid is erop gericht om de jeugdspelers plezier aan hun sport te laten beleven en uitgaande van hun eigen kwaliteiten zo goed mogelijk te laten presteren. Teamplezier en sociale omgang zijn bij de jeugd wezenlijke factoren. Bij de leeftijdscategorieën A, B, C en D streven we ernaar, indien mogelijk, uit te komen in een kwalitatieve jeugdklasse (1e of 2e klasse district Zuid I)

Afspraken met betrekking tot gedrag langs de zijlijn
S.V. Oostburg beschikt al langere tijd over een beleid met betrekking tot hoe we met elkaar omgaan. De KNVB heeft onlangs landelijk aandacht gevraagd voor dit probleem vanwege een tragisch ongeval waarbij een grensrechter overleed. Na enkele vergaderingen binnen S.V. Oostburg heeft het bestuur besloten het beleid met betrekking tot gedrag langs de zijlijn specifiek alhier te publiceren. Het samenvattende beleid en afspraken  U kunt dit hier downloaden.