Lid worden

Nieuwe leden zijn bij S.V. Oostburg natuurlijk van harte welkom.
Geïnteresseerd om lid te worden van onze voetbalvereniging? Kom vrijblijvend twee keer meetrainen. Wil je je daarna aanmelden of nog meer informatie? Dan kun  je terecht bij onze secretaris Theo de Smet

Alle nieuwe spelers/ speelsters die lid zijn van een andere vereniging en spelend lid willen worden van S.V. Oostburg dienden hiervoor een bepaald type overschrijvingsformulier in te vullen. Maar vanaf 7 december 2015 is het digitaal overschrijven ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Vanaf deze dag is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen.

Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt. Hoe gaat het in zijn werk? Klik hier voor meer informatie!

Hopelijk tot snel op het veld!

Bekijk hieronder een aantal impressies van evenementen die, naast de reguliere wedstrijden, gedurende het seizoen georganiseerd worden.

Impressie Seizoensafsluiting Jeugd