Clubnieuws

Agenda algemene ledenvergadering, vrijdag 1 november 2019 om 20.00 uur

Beste leden/ouders en vrijwilligers,

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op:

Vrijdag 1 november 2019 in de kantine om 20.00 uur.
Kantine geopend om 19.45 uur.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen / Tekenen van de presentielijst
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28 september 2018
  (deze zijn gepubliceerd in oktober 2018 op onze website en liggen ter inzage vanaf 19u45)
 3. JAARVERSLAGEN:
  –       Ledenadministratie
  –       Senioren
  –       Jeugd
  –       Sponsoring
  –       Onderhoud en Beheer
  –       Evenementen
  –       Kantine
 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG
  –       Jaarverslag 2018-2019
  –       Verslag kascommissie
  –       Verkiezing nieuwe kascommissie
  –       Contributies, inclusief harmonisatie jeugd met VV IJzendijke
 5. Uitloting obligaties 2010
 6. Beleid en Organisatie Sv Oostburg
 7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  Aftredend volgens het schema sv Oostburg is:
  Jan Klaassen (voorzitter) en voor een jaar herkiesbaar. Na het seizoen 2019-2020 stopt de voorzitter. Tussentijds treedt Roland Bertens (aandachtsgebied jeugd) af als bestuurslid.
  De vereniging is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de aandacht gebieden jeugd, secretariaat, senioren en kleding/sponsoring.
  Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat info@svoostburg.nl  tot 31 oktober 2019
 8. Rondvraag / Overig

Graag tot vrijdag 1 november a.s.

Jan Klaassen, voorzitter

Categorieën

Archief

- advertentie -