Info

Vacature: S.V. Oostburg zoekt een nieuwe voorzitter voor jeugdafdeling en jeugdsamenwerking

S.V. Oostburg

Beste leden, vrijwilligers en andere belangstellenden,

Een tijd terug is er een oproep gedaan voor invulling van verschillende taken binnen de vereniging wegens stoppende leden. Enkele van deze vacatures zijn inmiddels ingevuld waarvoor de vereniging zeer dankbaar is.
We zoeken echter nog voor een groot aantal taken vrijwilligers die deze kunnen invullen. Na enkele jaren als voorzitter van de jeugdafdeling van S.V. Oostburg en van de jeugdsamenwerking met V.V. IJzendijke stelt Roland Bertens zich bij de volgende algemene ledenvergadering niet herkiesbaar. Dat betekent dat we vanaf september een nieuwe jeugdvoorzitter zoeken. Zowel voor de jongste jeugd van S.V. Oostburg als voor de jeugdsamenwerking. Onderstaande taken komen uit het functieboek van de K.N.V.B:

VOORZITTER JEUGD S.V. OOSTBURG EN JEUGDSAMENWERKING S.V. OOSTBURG / V.V.IJZENDIJKE
  •  Bepaalt het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
  • Coördineert de diverse commissietaken.
  • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie.
  • Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.
  • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
  • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.

 

Heb jij interesse om hier invulling aan te geven zodat onze leden weer een mooi seizoen kunnen beleven? Laat het dan weten aan een bestuurslid of stuur een mail naar info@svoostburg.nl

De vereniging is je dankbaar!

Tags

Categorieën

Archief

- advertentie -