Info

Vacature: S.V. Oostburg zoekt een nieuwe secretaris

S.V. Oostburg

Beste leden, vrijwilligers en andere belangstellenden,

Een tijd terug is er een oproep gedaan voor invulling van verschillende taken binnen de vereniging wegens stoppende leden. Enkele van deze vacatures zijn inmiddels ingevuld waarvoor de vereniging zeer dankbaar is.
We zoeken echter nog voor een groot aantal taken vrijwilligers die deze kunnen invullen. Aan het begin van dit seizoen is Theo de Smet gestopt als secretaris en ondanks dat een aantal taken zoals bijvoorbeeld de website en wedstrijdsecretariaat overgenomen zijn, is de functie zelf helaas nog niet ingevuld. De taakomschrijving is als volgt:

2.2. SECRETARIS 

 • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. 
 • Behandelen van ingekomen stukken. 
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren. 
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen. 
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur. 
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement. 
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. 
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen. 
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel. 
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws. 

 

Heb jij interesse om hier invulling aan te geven zodat onze leden weer een mooi seizoen kunnen beleven? Laat het dan weten aan een bestuurslid of stuur een mail naar info@svoostburg.nl

De vereniging is je dankbaar!

Tags

Categorieën

Archief

- advertentie -