Info

Vacature: S.V. Oostburg zoekt een nieuwe voorzitter

S.V. Oostburg

Beste leden, vrijwilligers en andere belangstellenden,

Een tijd terug is er een oproep gedaan voor invulling van verschillende taken binnen de vereniging wegens stoppende leden. Enkele van deze vacatures zijn inmiddels ingevuld waarvoor de vereniging zeer dankbaar is.
We zoeken echter nog voor een groot aantal taken vrijwilligers die deze kunnen invullen. Na vele jaren als voorzitter van S.V. Oostburg stelt Jan Klaassen zich bij de volgende algemene ledenvergadering niet herkiesbaar. Dat betekent dat we vanaf september een nieuwe voorzitter zoeken. Uit het functieboek van de K.N.V.B komende volgende taken van een voorzitter van een voetbalvereniging. Ze zijn ook van toepassing op S.V. Oostburg.

VOORZITTER SV OOSTBURG
 • Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
 • Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk
  reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere
 • De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
 • Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
 • Bepaalt het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
 • Laat zich periodiek informeren door de commissies.
 • Officieel woordvoerder van de vereniging.
 • Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
 • Bezoeken KNVB vergaderingen.
 • In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.
 • In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

 

Heb jij interesse om hier invulling aan te geven zodat onze leden weer een mooi seizoen kunnen beleven? Laat het dan weten aan een bestuurslid of stuur een mail naar info@svoostburg.nl

De vereniging is je dankbaar!

Tags

Categorieën

Archief

- advertentie -