Info

Onderzoek van Toekomstcommissie begonnen

Op 17 Oktober heeft het eerste overleg van de toekomstcommissie plaats gevonden. Op de pagina van de toekomstcommissie die in het leven is geroepen  ( de vereniging > toekomstcommissie ) zal er verslag gedaan worden over de ontwikkelingen. Hier kun je ook alle info vinden. Hieronder een verslag van het eerste overleg.


Datum: 17-10-2017

Aanwezig: Silvan Dingemanse, Ger van de Voorde, Jan Klaassen, Jethro Wijnja en Alexander Geyssens
————————————————————————————————————————————-

Dit is het eerste reguliere overleg na de Algemene Ledenvergadering waar de opdrachtbeschrijving voor de toekomstcommissie is vastgesteld: “Moet S.V. Oostburg een Zondagclub blijven of moet S.V. Oostburg de stap maken naar een Zaterdagclub?” De commissie is daarbij ook vrij om andere aspecten betreffende de toekomst te onderzoeken / mee te nemen.

Al ondernomen acties:
Naar aanleiding van een bijeenkomst met een denktank in Mei 2017, geïnitieerd door het bestuur is een commissie gevormd die voorbereidend aan de slag is gegaan met het onderzoek.

Bezoek VV Patrijzen
Op 18-09-2017 is er door de commissie een bezoek gebracht aan VV Patrijzen. Deze vereniging heeft recent de stap gezet naar de zaterdag. Er is uitgebreid gesproken met een delegatie van de vereniging, o.a. de voorzitter van de vereniging en de voorzitter van de adviescommissie. o.a. de verschillende onderwerpen die aan bod komen bij de besluitvorming zijn besproken. Een van de belangrijkste conclusies is dat naast de harde cijfers vooral ook gekeken dient te worden naar de ziel van de vereniging, luisteren naar de leden.

Naar aanleiding van bovenstaande is er op 17-10-2017 gesproken over de verdeling van de aandachtsgebieden binnen de commissie:

  1. Senioren -> Ger van de Voorde. Een enquete maakt onderdeel uit van de raadpleging.
  2. Jeugd -> Silvan Dingemanse. Eveneens onder andere m.b.v. een enquete.
  3. Vrijwilligers -> Jan Klaassen, eveneens onder andere m.b.v. een enquete.
  4. Financiële stromen -> Alexander Geyssens. O.a. kantine-inkomsten, sponsoren, verloting/entree enz.
  5. Accommodatie / Juridische aspecten: Jethro Wijnja. O.a. staturne, veldindelingen

Overstijgend geldt dat er is afgesproken om zo transparant mogelijk te communiceren, o.a. door op de website van S.V. Oostburg een plaats vrij te maken voor de werkzaamheden van de commissie (gerealiseerd onder kopje “de Vereniging”) en verslaglegging van bijeenkomsten.

Tijdspad:
04-12-2017: overleg commissie met bespreken resultaten eigen onderzoek
Eind december 2017: overleg commissie met bestuur S.V. Oostburg
Januari 2018: ledenraadpleging en eventueel extra Algemene Ledenvergadering