Toekomstcommissie

Er wordt binnen de club met enige regelmaat gepraat hoe de toekomst van S.V. Oostburg eruit zal gaan zien. In deze discussie komt ook de vraag naar voren; moeten we een Zondagclub blijven of moeten we de stap maken naar een Zaterdagclub. Het uitgangspunt voor deze keuze moet zijn wat op termijn het beste is voor de club en haar leden waarbij de emotionele aspecten wel aandacht verdienen maar geen beslissende factor kunnen/mogen zijn. De keuze zal gemaakt moeten worden op rationele gronden.

Deze pagina is in het leven geroepen om te informeren over de bevindingen en de aanloop naar de toekomstige besluitvorming. Ook vind je hier alle commissieleden waar je meer informatie bij kunt krijgen.

Opdracht
Om een verantwoorde keuze te maken heeft het bestuur inmiddels aan aantal personen benaderd om tot een verantwoorde keuze te komen. De commissie krijgt als opdracht mee om een onderzoek te doen naar de vraag; moeten we een Zondagclub blijven of moeten we de stap maken naar een Zaterdagclub. De commissie is vrij om ook andere aspecten de toekomst betreffende te onderzoeken/mee te nemen.

In haar onderzoek dient de commissie alle aanwezige geledingen binnen de club te betrekken zoals o.a.:
* de seniorenelftallen;
* de jeugdelftallen JO-19 en JO-17;
* de vrijwilligers;
* de effecten op de kantine inkomsten;
* de effecten op de sponsor inkomsten;
* de beschikbaarheid van velden/kleedkamers;
* en wat de commissie zelf nog aandraagt.

Tijdspad
De doelstelling is dat de commissie voor eind december 2017 rapporteert aan het bestuur en dat vervolgens het bestuur de leden zal informeren tijdens een ledenavond. Besluitvorming zal dan plaatsvinden in een bijzondere algemene ledenvergadering in Januari 2018.
04-01-2018 overleg toekomstcommissie met bestuur
17-01-2018 informatieavond plannen voor leden en vrijwilligers
Commissieleden
Voor vragen kun je terecht bij de volgende leden:

Ger van de Voorde
Silvan Dingemanse
Alexander Geijssens
Jethro Wijnja
Jan Klaassen