Verenigingsnieuws

Algemene ledenvergadering voor dit seizoen uitgesteld

S.V. Oostburg

Ieder seizoen vindt de Algemene LedenVergadering (ALV) plaats in de periode oktober/november. Conform onze statuten dient de jaarvergadering plaats te vinden uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt tot en met 30 juni van ieder jaar. Dat wil zeggen dat uiterlijk 31 december 2020 de jaarvergadering dient plaats te vinden.

Gezien de huidige coronamaatregelen is een fysieke jaarvergadering geen optie. Echter acht het bestuur het ook niet passend om deze digitaal te houden aangezien we graag het gesprek willen voeren met fysieke aanwezigheid en digitaal ook voor velen een uitdaging is.

uitstel

Op 22 april 2020 is de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. In deze wet is opgenomen dat besturen van verenigingen de jaarvergadering mogen uitstellen met maximaal 4 maanden na uiterlijke datum vanuit de statuten. Om die reden heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering in het eerste kwartaal van 2021 te plannen, hopelijk fysiek! Hopelijk zien we u dan met velen.

Voor dit moment iedereen een goed uiteinde toegewenst en dat we elkaar in goede gezondheid weer snel op en rond de velden kunnen ontmoeten.

Het bestuur

Categorieën

Archief

- advertentie -